Διάρκεια: 39 ώρες

Διδάσκων: Γαύρος Κωσταντίνος

Περιγραφή:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις έννοιες που σχετίζονται με το θέμα της αυτοματοποίησης των κτηριακών εγκαταστάσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και γενικά της έξυπνης διαχείρισης των κτηρίων.

Οι θεματικές ενότητες είναι:

1.            Ορισμός και Εξέλιξη του Αυτοματισμού Κτηριακών Εγκαταστάσεων

2.            Ψηφιακοί Ελεγκτές, Αισθητήρες και Ενεργοποιητές

3.            Τεχνολογίες τοπικών δικτύων και Διαδικτύου στη διαχείριση κτηριακών εγκαταστάσεων

4.            Πρότυπα επικοινωνίας για διαχείριση κτηριακών εγκαταστάσεων

5.            Έλεγχος Διεργασιών, PID ελεγκτές και προσαρμοστικός έλεγχος

6.            Έλεγχος συστημάτων Κλιματισμού, Ψύξης, Φωτισμού και Ασφάλειας Κτηρίου