Σύμφωνα με το άρθρο 81 του νόμου 4957/2022, τα διατμηματικά ΠΜΣ διοικούνται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η οποία αποτελείται από τους :

  1. Ταουσανίδης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Διευθυντής ΠΜΣ
  2. Δουβαρτζίδης Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
  3. Τσιαμήτρος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
  4. Στημονιάρης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
  5. Πανάρας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών