Σύμφωνα με το άρθρο 81 του νόμου 4957/2022, τα διατμηματικά ΠΜΣ διοικούνται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η οποία αποτελείται από τους :

  1. Ταουσανίδης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Διευθυντής ΠΜΣ
  2. Δουβαρτζίδης Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
  3. Πανάρας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
  4. Τσιαμήτρος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
  5. Στημονιάρης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών