Διδάσκων: Καραγιαννάκης Λουκάς

Διάρκεια: 39 ώρες

Περιγραφή :

 1. Εισαγωγή στην ενέργεια (Ενέργεια, Καύσιμα, Διαχείριση Ενέργειας, Στατιστικά, Εκτίμηση και μετρήσεις ενεργειακών παραμέτρων).
 2. Στόχος και σχεδιασμός μιας ενεργειακής μελέτης – επιθεώρησης.
 3. Ενεργειακά κτίρια (Κέλυφος – Θερμομονωτική επάρκεια).
 4. Ενεργειακά κτίρια (Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις – Παθητικά ηλιακά συστήματα).
 5. Αντλίες θερμότητας.
 6. Γεωθερμία.
 7. Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού – θερμότητας.
 8. Μέθοδοι ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (Μέθοδος ημεροβαθμών, Μέθοδος διαδοχικών αθροισμάτων, Μέθοδος θερμοκρασίας βάσης).
 9.  Μέθοδοι ενεργειακή διαχείρισης κτιρίων (Μέθοδος συχνοτήτων θερμοκρασιών).
 10. Σύγκριση ενεργειακών συστημάτων και οικονομοτεχνική ανάλυση.
 11. Κινητήρες και φωτισμός.
 12. Συστήματα ελέγχου – Τεχνολογίες εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
 13. Παραδείγματα εφαρμογών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010
2. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010
3. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010
4. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2010
5. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-5/2010
6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ¨ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨
7. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ¨ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ¨
8. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ¨Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ¨
9. Θ.Γ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ¨
10. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ¨ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ¨
11. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
12. ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ¨ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ¨