Διδάσκων: Τσιαμήτρος Δημήτριος

Διάρκεια: 39 ώρες

Περιγραφή:

ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Αναγκαιότητα σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο
 2. Είδη μονάδων διανεμημένης παραγωγής και ειδικά χαρακτηριστικά τους

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 1. Προστασία δικτύου διανομής και αλλαγές-προβλήματα λόγω μονάδων διανεμημένης παραγωγής (θεωρία και εργαστήριο – διακόπτες εναέριοι, επιλεκτικοί, ΔΑΕ).
 2. Μετρητές και έξυπνοι μετρητές (θεωρία και εργαστήριο)
 3. Εσωτερικοί και εξωτερικοί υποσταθμοί διανομής – περιορισμοί λόγω μονάδων διανεμημένης παραγωγής. (θεωρία και εργαστήριο)
 4. Προσομοίωση δικτύου διανομής αστικής περιοχής (θεωρία και εργαστήριο)

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΩΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

 1. Το μικροδίκτυο ως απαραίτητη δομική μονάδα του έξυπνου ηλεκτρικού δικτύου – ορισμός και χαρακτηριστικά, τοπολογίες, έξυπνοι μετρητές (και επίδειξη).

 

ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΟΥ

 1. Πρωτοβάθμιος έλεγχος (ρύθμιση τάσης και συχνότητας ασθενούς ή νησιδοποιημένου μικροδικτύου) χωρίς τη χρήση λογισμικού.
 2. Πρωτοβάθμιος έλεγχος (ρύθμιση τάσης και συχνότητας ασθενούς ή νησιδοποιημένου μικροδικτύου) με τη χρήση λογισμικού.
 3. Δευτεροβάθμιος έλεγχος μικροδικτύου με τη χρήση λογισμικού – εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης ενέργειας, ζήτησης και διανεμημένων παραγωγών.
 4. Τριτοβάθμιος έλεγχος μικροδικτύου με σκοπό την οικονομική λειτουργία.
 5. Έλεγχος μικροδικτύου με προγνωστικά μοντέλα – τεχνητή νοημοσύνη.
 6. Διαδραστικότητα με πρωτόκολλα διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια και ζήτησης.

Προσομοίωση μικροδικτύων και ασθενών δικτύων σε PSCAD

 1. Προσομοίωση βάσει πειραματικών δεδομένων των μονάδων του μικροδικτύου – μοντέλα Φ/Β, ανεμογεννητριών, μπαταριών, φορτίων
 2. Συμπεριφορά μοντέλων προσομοίωσης και σύγκριση με πειραματικά δεδομένα
 3. Επέκταση μοντέλου προσομοίωσης σε δίκτυα ΙΕΕΕ
 4. Ο ρόλος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο έξυπνο δίκτυο.

Ευρωπαικές οδηγίες στα Έξυπνα δίκτυα

 1. Αρχιτεκτονικές, πρωτόκολλα, διαλειτουργικότητα, ο ρόλος των έξυπνων μετρητών.
 2. Η κατάσταση στις χώρες μέλη όσον αφορά την υλοποίηση των έξυπνων δικτύων και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.