Γραμματεία:
κα. Άννα Τσιανάκα
Τηλ. 24610 68225
E-mail: ape@uowm.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΜΠΣ “ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ”
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
50100, ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ