Διάρκεια : 39 ώρες

Διδάσκων : Καλδέλλης Ιωάννης – Καββαδίας Ιωάννης

Περιγραφή:

Σκοπός της ενότητας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με την απαραίτητη γνώση και ικανότητα κατανόησης της λειτουργίας των σύγχρονων αιολικών μηχανών. Επιπλέον, έμφαση δίνεται στην άριστη αξιοποίηση του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού, στο σχεδιασμό των αιολικών πάρκων καθώς και στην υλοποίηση ενός αιολικού έργου. Επιπροσθέτως, διερευνάται συστηματικά η περιβαλλοντική και οικονομική συμπεριφορά αιολικών εγκαταστάσεων, ενώ αναλύονται και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, την ενσωμάτωση της αιολικής παραγωγής στα υφιστάμενα ηλεκτρικά δίκτυα, κ.λπ.

Η ενότητα αναπτύσσεται σε 13 τρίωρα που καλύπτουν τα ακόλουθα:

 1. Ενεργειακό Ισοζύγιο του Πλανήτη μας
 2. Συμβολή των ΑΠΕ στην κάλυψη της Ενεργειακής Ζήτησης
 3. Σύγκριση Συμβατικών Καυσίμων και ΑΠΕ (κυρίως Αιολική Ενέργεια)
 4. Εισαγωγή στην Αιολική Τεχνολογία
 5. Η Αιολική Βιομηχανία και η Αιολική Αγορά
 6. Βασικές Αρχές Λειτουργίας Αιολικών Μηχανών
 7. Τεχνολογία Σύγχρονων Αιολικών Μηχανών
 8. Αξιολόγηση Αιολικού Δυναμικού
 9. Επεξεργασία Δεδομένων Αιολικού Δυναμικού
 10. Εκτίμηση Αιολικής Παραγωγή-Αιολικά Πάρκα
 11. Τεχνική Διαθεσιμότητα Αιολικών Μηχανών
 12. Οικονομική Αξιολόγηση Αιολικών Έργων
 13. Περιβαλλοντική Συμπεριφορά Αιολικών Πάρκων
 14. Κοινωνική Αποδοχή Αιολικών Εγκαταστάσεων
 15. Ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων
 16. Σχεδιασμός και Αριστοποίηση Αιολικών Πάρκων
 17. Ανάπτυξη-Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικών Πάρκων
 18. Θέματα Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας Αιολικών Πάρκων
 19. Ενσωμάτωση της Αιολικής Ενέργειας σε Ηλεκτρικά Δίκτυα
 20. Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα
 21. Ειδικές Εφαρμογές της Αιολικής Ενέργειας
 22. Προοπτικές και Δυνατότητες της Αιολικής Ενέργειας