Διδάσκοντες: Tαουσανίδης Νικόλαος – Στημονιάρης Δημήτριος

Περιγραφή:

Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις σύγχρονες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με την ολοκλήρωσή του οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη άποψη σε θέματα ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας, βιομάζας, γεωθερμίας, υδραυλικής ενέργειας και ενέργειας από θάλασσες.

Η ενότητα αναπτύσσεται σε 12 τρίωρα με την ακόλουθη δομή:

 1. Αειφορία-Κλιματική Αλλαγή
 2. Αναγκαιότητα Α.Π.Ε.-Εξάντληση Ενεργειακών Αποθεμάτων
 3. Τεχνολογίες Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων
 4. Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών Ηλιακών Συστημάτων
 5. Τεχνολογίες Υδροηλεκτρικών Συστημάτων
 6. Τεχνολογίες Αιολικών Συστημάτων
 7. Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας από Βιομάζα
 8. Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα
 9. Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης Γεωθερμικής Ενέργειας
 10. Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης Ενέργειας Ωκεανών
 11. Ανάλυση Κύκλου Ζωής Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Βιβλιογραφία

 1. Renewable Energy Technologies, Jean-Claude Sabonnadiere, ISBN: 978-1-84821-135-3, 477 pages, July 2009, Wiley-ISTE
 2. Renewable Energy, Technology, Economics and Environment, Editors: Kaltschmitt, Martin, Streicher, Wolfgang, Wiese, Andreas (Eds.) , ISBN 978-3-540-70949-7, 2007, XXXII, 564 p.
 3. Advanced Renewable Energy Sources: RSC , Gopal Nath Tiwari, Rajeev Kumar Mishra, 562 pages, Publisher: Royal Society of Chemistry (November 25, 2011)
 4. Ιστοσελίδα Κ.Α.Π.Ε. www.cres.gr