Για θέματα σχετικά με:

τη σίτιση,
τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών,
την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και Ασθενείας,
και την ενημέρωση για θέματα κοινωνικής πρόνοιας (όπως το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα)
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν με το αρμόδιο ανά πόλη Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα: Τμήμα Φοιτητικής (Σπουδαστικής) Μέριμνας Π.Δ.Μ. Πιθανές βλάβες στα δωμάτια ή τα κτίρια των φοιτητικών εστιών καθώς και προβλήματα τεχνικής φύσης παρακαλούμε να καταχωρούνται απευθείας στο σύστημα αναγγελίας βλαβών: https://service.uowm.gr. Για την υποστήριξη φοιτητών σχετικά με ζητήματα αναπηρίας ή μαθησιακών δυσκολιών, αναζήτηση δωρεάν ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να έρχονται σε επικοινωνία με τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων: https://myfeo.uowm.gr/.