Διάρκεια: 39 ώρες

Διδάσκων: Ταουσανίδης Νικόλαος

Περιγραφη:

Σκοπός της ενότητας είναι η απόκτηση γνώσεων στο σχεδιασμό κτιρίων που να ανταποκρίνονται στις τοπικές κλιματικές συνθήκες με στόχο την μεγιστοποίηση της άνεσης των χρηστών και την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή του οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν κτίρια με βιοκλιματικές αρχές, με σχεδόν μηδενική κατανάλωση και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η ενότητα αναπτύσσεται σε 13 τρίωρα με την ακόλουθη δομή:

 1. Κλίμα & Περιβάλλον
 2. Δομημένο περιβάλλον – αστικό κλίμα
 3. Κλιματικοί παράγοντες και ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων
 4. Κέλυφος κτιρίου & θερμική συμπεριφορά
 5. Ηλιασμός και ηλιοπροστασία
 6. Εσωκλίμα – θερμική άνεση
 7. Παθητικά συστήματα θέρμανσης
 8. Φυσικός δροσισμός κτιρίων
 9. Φυσικός φωτισμός κτιρίων
 10. Περιβάλλων χώρος – μικροκλίμα
 11. Μεθοδολογία Βέλτιστου Κόστους

Βιβλιογραφία
 1. Carbon-Neutral Architectural Design, Pablo M. La Roche, ISBN: 978-1-43984-513-4 December 15, 2011, CRC Press
 2. Cost Optimal and Nearly Zero-Energy Buildings (nZEB): Definitions, Calculation Principles and Case      Studies, Jarek Kurnitski, ISBN 978 978-1-4471-5609-3, 2013, Springer-Verlag London.
 3. Ενεργειακός σχεδιασμός και παθητικά ηλιακά      συστήματα κτιρίων, Παπαδόπουλος Μιχάλης, Αξαρλή Κλειώ, ISBN: 978-960-599-019-0,      2015,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
 4. ECOΔΟΜΕΙΝ, SUE ROAF, MANUEL FUENTES, STEPHANIE THOMAS, ISBN: 978-960-8455-66-5, 2009, ΨΥΧΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο.Ε.