Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια

Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings

 

 

 

Postal Address

MSc " Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings"
Department of Mechanical Engineering
University of Western Macedonia
GR-50100, ΚILA KΟΖΑΝI
GREECE

 

Administration
Mrs. Anna Tsianaka
Tel. 24610 68225
e-mail: ape@uowm.gr